Traduceri autorizate Iasi – Legalizate


Traduceri autorizate

Datorită pregătirii meticuloase şi a experienţei profesionale acumulate, echipa noastră de traducători va oferă va oferă servicii de traducere din şi în peste 30 de limbi pentru diverse domenii ale economiei:

  • Traduceri juridice;
  • Traduceri economice;
  • Traduceri literare;
  • Traduceri tehnice;
  • Traduceri medicale si farmaceutice;
  • Traduceri IT;

Traducerea autorizată este o traducere în scris a unui document, de regulă oficial sau de uz internaţional, care este realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limba din şi în care se traduce documentul. Pentru a fi o traducere autorizată, documentul (traducerea) trebuie să fie ştampilat şi semnat de către traducătorul care a efectuat traducerea. Prin ştampila şi semnătură să, traducătorul certifica faptul că traducerea respectă sensul şi înţelesul documentului.

Traduceri legalizate

Traducerea trebuie legalizată, de regulă, atunci când prezentaţi documentul unei instituţii publice, dar bineînţeles, sunt şi alte situaţii în care o traducere necesită legalizare. Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă şi cum se realizează o traducere legalizată, vom urmări paşii întregului proces:

  • Primul pas pe care trebuie să îl faceţi pentru a avea o traducere legalizată, este că traducerea să fie efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limba din şi în care se face traducerea;
  • Al doilea pas este să se ataşeze la traducere o copie a documentului original pentru care s-a realizat traducerea;
  • Apoi, la finalul traducerii, se aplică încheierea de legalizare a specimenului de semnătură a traducătorului. Această încheiere cuprinde 2 părţi, şi anume: prima reprezintă de fapt, declaraţia traducătorului precum că, este autorizat de Ministerul Justiţiei şi atestă faptul că traducerea respectă senul şi înţelesul documentului; a două parte, este destinată notarului public ce deţine specimenul de semnătură a traducătorului autorizat. Acesta va legalize semnătură traducătorului deci, implicit va legalize traducerea.

Experienţă acumulată de-a lungul anilor în relaţia cu clienţii, ne-a învăţat faptul că TIMPUL este foarte important pentru clienţii noştri. De aceea, după ce actul este tradus, noi vom pregăti pentru dumneavoastră, traducerea autorizată pentru legalizare şi tot noi vom legaliza traducerea la unul din notarii cu care colaborăm.

Legalizarea traducerilor nu necesită un timp special, de aceea termenele limita de predare nu va fi întârziat!

Preţul pentru legalizarea unei traduceri este de 42 lei pentru 1 exemplar. Dacă doriţi mai multe exemplare legalizate pentru respectivă traducere, trebuie să achitaţi un tarif de 10 lei pentru fiecare exemplar în plus.